Dintre toate provocările bebelușești, pe cea cu iritația de scutec nu am avut-o ℗

Când am adus-o acasă pe Miss O, pen­tru câteva săp­tămâni bune m-am gân­dit serios că ar fi bine ca noi, mamele, să dăm naș­tere și unui manual de uti­li­zare. În fie­care zi, de mai multe ori pe zi, mai apă­rea câte o pro­vo­care. Evi­dent, fie­care din­tre aceste pro­vo­cări veneau la pachet cu mult plân­set necon­so­lat. Al ei, dar de multe ori era cât pe ce să fie și al meu.

Iar în ziua în care mama mi-a ară­tat o zonă mai roșie de pe fun­du­le­țul copi­lu­lui și mi-a zis „Asta înseamnă că e opă­rită”, am vrut să-mi dau demi­sia. Din feri­cire, nu era opă­rită, doar îi era puțin cald și i-a tre­cut după ce am lăsat-o câteva minute fără scu­tec, așa că mi-am retras și eu cere­rea de demi­sie meta­fo­rică.

De atunci și până acum, subiec­tul „fun­du­le­țul bebe­lu­șu­lui” revine peri­o­dic în dis­cu­ție. Mer­gând pe prin­ci­piul „Cel mai bine știm să creș­tem copiii altora”, m-am pani­cat și mi-am făcut un milion de mus­trări de con­ști­ință când am aflat de la alte mame că, timp de vreo 5 luni, tra­ta­sem cu o totală lipsă de res­pon­sa­bi­li­tate această deli­cată parte a cor­pu­lui copi­lu­lui; se pare că banala cremă de găl­be­nele este duș­ma­nul fun­du­le­țu­lui și al pie­lii, în gene­ral, iar untul de cocos este răs­pun­sul la toate pro­ble­mele.

Așa că am arun­cat crema de găl­be­nele, am cum­pă­rat unt de cocos bio și m-am apu­cat de fre­cat fun­du­leț de zor. După vreo două săp­tămâni de unsoare din asta cu miros de cocos pe care ba o puneam pe calo­ri­fer la topit, ba pe per­vaz la întă­rit și care făcea o gră­madă de coco­loașe pe cele­brul fun­du­leț, m-am mirat puțin că pie­lea n-a fost deloc afec­tată și am reve­nit, ca o mamă dena­tu­rată, la crema de găl­be­nele. În apă­ra­rea mea, pe cutie scrie că e făcută la o mănăs­tire din Româ­nia, deci Divi­ni­ta­tea ne ajută :).

De curând, am aflat însă de Cutaden®Bebe și mă bate un gând să schimb crema în curând, adică atunci când o să mă apese con­ști­ința prea tare. Adică acuși-acuși.

Despre Cutaden®Bebe

Cutaden®Bebe de la Anti­bi­o­tice este o cremă pro­tec­toare reco­man­dată atunci când bebe mic are iri­ta­ţie de scu­tec sau pre­zintă mân­că­rimi sau înroşire a pie­lii pro­vo­cată de dive­rşi fac­tori: expu­nere pre­lun­gită la soare, intra­rea în con­tact cu dife­rite sub­stanţe cu potenţial aler­gi­zant, diver­si­fi­ca­rea ali­men­ta­ţiei sau eru­pţi­ile den­tare care pre­dis­pun la sca­une dese şi acide.

Cutaden®Bebe ajută la rege­ne­ra­rea tegu­men­tu­lui şi con­feră un plus de con­fort celui mic.

Cutaden®Bebe – crema pro­tec­toare este un pro­dus din por­to­fo­liul Anti­bi­o­tice, fiind spe­cial for­mu­lat pen­tru a calma şi a pro­teja zil­nic pie­lea deli­cată a copi­lu­lui.

Cutaden®Bebe este vari­anta spe­cial for­mu­lată pen­tru copii a unui pro­dus tra­di­ţio­nal al com­pa­niei.

Pe această cale, aș dori să-i mul­țu­mesc bebe­lu­șu­lui că, din­tre toate pro­vo­că­rile bebe­lu­șești, pe asta cu iri­ta­ția de scu­tec nu mi-a ofe­rit-o. Sunt sigură însă că o să com­pen­săm cu puseul de 9 luni și cu vii­to­rii dinți.

Sursa:

  • inesrocks.com/ins/2017/02/28/dintre-toate-provocarile-bebelusesti-pe-cea-cu-iritatia-de-scutec-nu-am-avut-o-p/

Acest material reprezintă o postare realizată în cadrul campaniei “ Mămici, tătici şi voinici”. Autorul este responsabil de conţinutul acestui post.

Articole similare